Jogi kisokos Blog

Koronavírus!
Valóban felfüggesztésre kerültek a „végrehajtások”?


AA Kormány a koronavírus járvány elterjedése következtében kialakult veszélyhelyzetre tekintettel számos gazdasági lépést tett, hogy a legnagyobb nehézségekkel küzdő szektorokat támogassa. Ide tartozik több adó- és járulékkedvezmény, kiemelve a KATA (kisadózó vállalkozások tételes adója) megfizetése alóli teljes mentesülést. Azonban a kedvezmények másik köre, nem csupán a leginkább veszélyeztetett ágazatokat és tevékenységeket érinti, hanem a magyar gazdaság teljes egészét. Ide tartozik a cikk témájául szolgáló végrehajtási eljárások felfüggesztése is, amelyet a 57/2020 (III. 23.) Kormányrendelet vezetett be. E rendelet szerint, a veszélyhelyzet idején a bírósági végrehajtásról szóló törvényt a kormányrendelet szerinti eltérésekkel kell alkalmazni. Röviden összefoglalva, a kormány felfüggesztette a végrehajtási eljárások során alkalmazott eljárási cselekmények egy részét, és a kilakoltatásokat, a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet idejére, és az eljárások csak a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon folytatódnak. Az alábbiakban sorra vesszük a Kormányrendelet legfontosabb rendelkezéseit, amelyek részletesen szabályozzák a végrehajtási eljárások felfüggesztését és meghatározzák az alanyi kört.

A veszélyhelyzet fennállása alatt végrehajtói kézbesítésre nem kerülhet sor. Végrehajtói kézbesítés helyett, a végrehajtással kapcsolatos iratok kézbesítése postán, illetve elektronikus eszköz igénybevétele útján történik. A végrehajtói kézbesítés során a végrehajtó előzetes értesítése nélkül a címzettnél megjelenhet és a kézbesítés helyére szolgáló ingatlanba, helyiségbe beléphet, tehát a végrehajtónak jelentősen több eszköze van, mint a postásnak. A Kormány az ilyen típusú kézbesítés megszüntetésével az emberek közötti személyes kontaktust kívánta korlátozni, emiatt részesíti előnyben az elektronikus úton történő kézbesítést és kapcsolattartást.

TTovábbi könnyítés az adósok számára, hogy a végrehajtó a végrehajtható okirat adós részére történő kézbesítésével egyidejűleg tájékoztatja az adóst a részletfizetés lehetőségéről és feltételeiről. A részletfizetéssel kapcsolatban fontos kiemelni, hogy ha az adós részletfizetési kérelemmel él, azt a végrehajtó a végrehajtást kérő előzetes hozzájárulása nélkül megállapíthatja. Tehát a részletfizetési engedményt a jogalkotó kiterjesztette valamennyi adósra, nem igényel különös méltánylást vagy a kérelem elfogadását a jogosult vagy a végrehajtó részéről. Természetesen a korábban vagy a veszélyhelyzet idején megállapított részletfizetést továbbra is teljesíteni kell.

Az eddig említett kedvezményeken túl, a jogalkotó lehetőséget biztosít az adós számára végrehajtási eljárás felfüggesztése iránti kérelem előterjesztésére akkor is, ha az adós a járványügyi intézkedésekkel összefüggésben került olyan élethelyzetbe, amely méltányolható körülmény. Például, ha az adós munkaviszonyát a nyitvatartási korlátozások miatt megszüntették és a jelentős bevételkiesés miatt nem tud a hitelezőjének törleszteni, a bírósághoz intézett kérelem alapján lehetősége van a végrehajtás felfüggesztésére. További kedvezmény, hogy amennyiben az adós az említett járványügyi intézkedések miatt nem tud eleget tenni a jogszabályban foglalt kötelezettségének, a végrehajtási eljárás során rendbírsággal nem sújtható. Tehát amennyiben a kialakult veszélyhelyzet miatt nem tudja fizetni a hitelezője felé a tartozását, nincs lehetőség rendbírság kiszabására.

A következő vizsgálandó kedvezménycsoport az eljárási cselekményeket érinti. Átlagos körülmények között, a végrehajtónak számos lehetősége van az adóssal szemben a tartozás behajtására. Példaként említhető, hogy a végrehajtás során a végrehajtó megtekintheti és átvizsgálhatja az adós lakását, vagyontárgyait és a gazdasági tevékenységével kapcsolatos iratait. Ezen felül az adós lezárt lakását, bútorát vagy más ingóságát felnyithatja, valamint az rendbírságot is kiszabhat. A Kormányrendelet hatálybalépését követően, a veszélyhelyzet megszűnéséig helyszíni eljárás, hagyományos árverés nem tartható, helyszíni eljárási cselekmény nem foganatosítható. Látjuk, hogy az adósok számára ez hatalmas kedvezmény hiszen abban az esetben sem foglalhatóak le vagyontárgyaik, illetve nem lakoltathatóak ki otthonaikból, ha nem teljesítik a tartozásukat a jogosult felé. A korlátozás hatálya alá tartoznak azok az ingóságok és ingatlanok is, amelyet korábban már bírósági és közigazgatási végrehajtás során lefoglaltak. Ennek értelmében nem lehet eljárási cselekményt foganatosítani természetes személy adós lakóingatlanának árverezése vagy ingatlanának kiürítése iránt. Mindezekre a veszélyhelyzet megszűnését követően kerülhet sor azzal, hogy a határidők a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon újrakezdődnek. Azonban meg kell jegyezni, hogy a helyszíni eljárás lefolytatása nélkül elvégezhető foglalások továbbra is végezhetők.

A fenti kedvezményekből egyértelműen megállapítható, hogy a jogalkotó valamennyi fizetésre képtelen adós számára nagymértékű engedményeket tett, azonban azt mindenképpen rögzíteni szükséges, hogy általánosságban a végrehajtási eljárások nem lettek felfüggesztve, azok továbbra is folynak (például munkabérből, nyugdíjból történő levonással, bankszámláról történő levonással) csak a fentiekben ismertetett korlátozásokkal.

Szerező
dr. Budai Norbert
Ügyvéd
kapcsolódó linkek Itt

Koronavírus! Ki mentesül és ki nem az adófizetés alól?

Credit Management Kft.

  • 1135 Budapest Szent László út 80.

  • 22798738-2-41

  • +36 20 586 3390

  • iroda(kukac)cmkft.hu

  • www.creditmanagementkft.hu


Ajánlatkérés, bővebb információ, fizetési felszólítást kaptál, bármely tartozást érintő kérdésben hívd a Credit Management Kft. munkatársait.


Írj nekünk!

Social Media