Jogi kisokos Blog

Koronavírus!
Ki mentesül és ki nem az adófizetés alól?


A koronavírus felbukkanása Magyarországon sok kis- és középvállalkozás működését hozta nehéz helyzetbe, hiszen igen komoly bevételkiesésekkel és költségtöbbletekkel kell szembenézniük. A Kormány eddig két gazdasági segélycsomaggal próbálta megoldani a kialakult helyzetet, azonban mostanra egyértelműen látszik, hogy a likviditási gondok nem csupán a kiemelt ágazatokat érintik. A gazdasági segélycsomagok által bevezetett adójogi változások az alábbiak szerint alakulnak hazánkban.

EElőször is szükséges tisztázni, hogy pontosan mely vállalkozások és tevékenységek tartoznak a kiemelt ágazatok közé, akik mentesülnek az adófizetési kötelezettség alól. A jogalkotó a 47/2020. (III. 18.) Kormányrendeletben meghatározza a kiemelt ágazatokat, ezek a turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a szerencsejáték, a filmipari, az előadóművész, a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatok. Ennél pontosabb meghatározást találhatunk a 61/2020. (III. 23.) Kormányrendeletben, amely a veszélyeztetett ágazatba tartozó vállalkozásokat sorolja fel, méghozzá olyan módon, hogy meghatározza mely tevékenységet szükséges tényleges főtevékenységként végeznie a vállalkozásnak, hogy a kedvezményezettek körébe tartozzon.

Tényleges főtevékenységnek az a tevékenység minősül, amelyből az adózónak e rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott. Ilyen tényleges főtevékenységnek minősül például a taxis személyszállítás, szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás és a film, video, televízióműsor gyártása, napilapkiadás, szerencsejáték, fogadás.

Fent már említésre került, hogy a Kormány kettő darab segélycsomaggal próbálja enyhíteni a vállalkozások adó terheit, illetve támogatni azok talpon maradását a koronavírus okozta kialakult rendkívüli helyzetben. Az adó megfizetése alóli mentesülés szempontjából a második csomag, amelyet a 61/2020. (III. 23.) Kormányrendelet vezet be, jelentősebb változásokat tartalmaz, így a továbbiakban ennek ismertetésére koncentrálok.

1. KATA mentesség:

Az egyik legjelentősebb változtatás, amelyet a 2020. március 23-án kihirdetett kormányrendelet bevezet, az a kisadózó vállalkozások tételes adójának (KATA) megfizetése alóli mentesség. A KATA 2018-ban a legnépszerűbb adózási forma volt Magyarországon, a KATÁ-s vállalkozások száma meghaladta a 300.000-et. A rendelet azonban csak a kijelölt gazdasági ágazatokra vonatkozóan állapította meg a KATA megfizetése alóli kedvezményt 2020. június 30.-ig. A KATA mentesség meghatározásakor a rendelet 26 pontos felsorolással rögzíti, hogy melyik tevékenység minősül mentesítettnek. Ide tartozik például: fodrászat, szépségápolás; festés, üvegezés; előadó-művész; szakorvosi járóbeteg-ellátás; szállodai szolgáltatás; villanyszerelés; testedzési szolgáltatás; vendéglátás.

2. SZOCHO mentesség:

Nem kell szociális hozzájárulási adót (SZOCHO) fizetnie 2020. március, április, május és június hónapra a veszélyeztetett ágazatba tartozó
a) kifizetőnek a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatása tekintetében
b) egyéni vállalkozónak e jogállására tekintettel
c) Tbj. szerinti társas vállalkozónak e jogállására tekintettel. Ez azt jelenti, hogyha munkáltatóként a már említett veszélyeztetett ágazatban tevékenykedünk és természetes személyt foglalkoztatunk, nem kell megfizetnünk a munkaviszony alapján fizetendő SZOCHO-t. Ugyanígy mentesül a veszélyeztetett ágazatban tevékenykedő egyéni vállalkozó és a társas vállalkozó is.

3. Járulékmentesség:

A Tbj. szabályaitól eltérően a veszélyeztetett ágazatba tartozó
a) foglalkoztatónál munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy,
b) egyéni vállalkozó, és
c) a Tbj. szerinti társas vállalkozó esetében a járulékalapot képező jövedelem után nyugdíjjárulékot, pénzbeli egészségbiztosítási járulékot és munkaerőpiaci járulékot nem, csak a 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot, de legfeljebb 7.710 forint összeget kell megfizetni 2020. március, április, május és június hónapra. A kedvezmény lényege, hogy veszélyeztett ágazatba tartozó foglalkoztató, egyéni vállalkozó és társas vállalkozó mentesül a jövedelem után fizetendő nyugdíjjárulék, pénzbeli egészségbiztosítási járulék és munkaerőpiaci járulék megfizetése alól 2020. június hónapig. A továbbra is kötelezően fizetendő természetbeni egészségbiztosítási járulék maximuma pedig 7.710 forintban lett meghatározva. A járulékmentesség nem érinti a biztosított társadalombiztosítási- és munkaerőpiaci ellátásokra való jogosultságát és az ellátások összegét.

4. Szakképzési hozzájárulás alóli mentesség:

A veszélyeztetett ágazatba tartozó, szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezett vállalkozások 2020. június hónapig mentesülnek a szakképzési hozzájárulás megfizetése alól.

5. Rehabilitációs hozzájárulás kedvezménye:

A veszélyeztett ágazatokba tartozó rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezettek esetében, a rehabilitációs hozzájárulás az általános szabályok szerinti rehabilitációs hozzájárulás kétharmada.

6. Könnyítés a kisvállalati adóban

AA veszélyeztetett ágazatba tartozó tevékenységet főtevékenységként folytató KIVA adóalany 2020. júniusig a kisvállalati adókötelezettsége megállapításánál a személyi jellegű kifizetések összegét nem kell figyelembe vennie, tehát az nem lesz része a kisvállalati adóalapnak. Az előbbiekben felsorolt mentességekből egyértelműen látszódik, hogy a jogalkotó a kedvezményekkel a koronavírus által legjobban sújtott ágazatokat kívánta segíteni. A szinte egész Európában bevezetett szigorú kijárási korlátozások ellehetetlenítették a turizmust és a vendéglátást, ezáltal számos belföldi étterem, szálloda és egyéb vendéglátóegység került veszélybe. Támogatásuk nem kizárólag a vállalkozó tulajdonosok érdekében történt, hanem az általuk foglalkoztatott munkavállalók munkahelyének megőrzése céljából. A KSH adatai alapján Magyarországon 2019-ben, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás területén 186 800 személy dolgozott, tehát a belföldön foglalkoztatottak jelentős részét teszik ki a veszélyeztetettek.

Szerező
dr. Budai Norbert
Ügyvéd
kapcsolódó linkek Itt

Credit Management Kft.

  • 1135 Budapest Szent László út 80.

  • 22798738-2-41

  • +36 20 586 3390

  • iroda(kukac)cmkft.hu

  • www.creditmanagementkft.hu


Ajánlatkérés, bővebb információ, fizetési felszólítást kaptál, bármely tartozást érintő kérdésben hívd a Credit Management Kft. munkatársait.


Írj nekünk!

Social Media